Wszyscy dla Wszystkich.

Murarz domy buduje,
Krawiec szyje ubrania,
Ale gdzieżby co uszył,
Gdyby nie miał mieszkania?

A i murarz by przecie
Na robotę nie ruszył,
Gdyby krawiec mu spodni
I fartucha nie uszył.

Piekarz musi mieć buty,
Więc do szewca iść trzeba,
No, a gdyby nie piekarz,
Toby szewc nie miał chleba.

Tak dla wspólnej korzyści
I dla dobra wspólnego
Wszyscy muszą pracować,
Mój maleńki kolego.

Dziś 1 maja Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, potocznie znany jako Święto Pracy – wyjątkowy w czasie pandemii. Dzisiaj na życzenia zasługują wszyscy, którzy ciężko pracują, w tym niełatwym dla wszystkich czasie. Nadzwyczajnym uszanowaniem powinni cieszyć się zarówno pracownicy służby zdrowia, służb mundurowych, którzy obarczeni zostali nowymi obowiązkami, jak i przedsiębiorcy, których praca ze względów bezpieczeństwa została ograniczona. Na pierwszej linii frontu są sprzedawcy, dzięki którym możemy spokojnie kupić jedzenie. Kierowcy autobusów, pociągów dzięki którym możemy w razie potrzeby przemieszczać się. Zwróćmy uwagę, że w sklepach niczego nie brakuj, to dzięki dostawcom, którzy regularnie towar dowożą. Ogromne podziękowania należą się również pracownikom innych branż, którzy podczas epidemii wykonują swoje obowiązki, produkując niezbędne wyroby, dojeżdżają do pracy codziennie narażając się na zakażenie. Wszystkim zatrudnionym w górnictwie i w sektorze energetycznym za nieustanne wykonywanie obowiązków zawodowych, za to, że dzięki nim zachowana jest ciągłość dostaw energii. Pamiętajmy, że o czystość i bezpieczeństwo we wszystkich miejscach dbają pracownicy przez okrągły czas. Oklaski należą się również im. To właśnie Ci wszyscy są „cichymi” bohaterami pandemii koronawirusa. To właśnie Oni codziennie opuszczają swoje domy, rodziny i wykonują obowiązki zawodowe narażając swoje zdrowie. Pragniemy podziękować także innym pracownikom wykonującym pracę zdalną. Dziękujemy nauczycielom za ich pracę i wkład w nauczanie on line. Dziękujemy, że mimo chaosu wywołanego koronawirusem dbają o kształcenie dzieci. Podziękowania dla pracowników kultury i sztuki za ich zaangażowanie i umilanie nam tego trudnego czasu. Dziękujemy wszystkim pracownikom usług publicznych, handlu, transportu, oświaty i nauki, przemysłu, górnictwa i energetyki, budownictwa,kultury i sztuki. W tym trudnym czasie wykazujecie się niezwykłą odwagą i kreatywnością. Dla nas jesteście bohaterami!

Dziękujemy!!! Szanujemy Wasz trud i poświęcenie!!! A z okazji Święta Pracy Wróbelki składają życzenia wytrwałości, zdrowia i sukcesów, które nie tylko w kryzysie, ale codziennie będą przyświecać w Waszym fachu i życiu osobistym.