WAŻNA INFORMACJA !!!

Decyzją Prezydenta miasta Głogowa, w czasie wakacji w 2020 r. dyżury pełnić będą następujące placówki:

LIPIEC:   PP1,   PP2,   PP6,   PP9  i PP17

SIERPIEŃ:   PP3,   PP10,   PP15   i PP19

Zgodnie z wcześniej przekazaną decyzją, iż złożenie karty zapisu nie gwarantuje zorganizowania pracy danej placówki, dzieci zapisane do innych przedszkoli mają zapewnione miejsce wg poniższego wzoru:

LIPIEC: 

– PP1 + dzieci zapisane do PP19

– PP2 + dzieci zapisane do PP3

– PP6 + dzieci zapisane do: PP5, PP7 i PP10

– PP9 + dzieci zapisane do PP20

– P17 + dzieci zapisane do: PP15, PP21 i oddziałów zorganizowanych przy SP13

SIERPIEŃ 

– PP3 + dzieci zapisane do PP2 

– PP10 + dzieci zapisane do: PP5, PP6 i PP7 

– PP15 + dzieci zapisane do PP17, PP21 i oddziałów zorganizowanych przy SP13 

– PP19 + dzieci zapisane do PP1, PP9 i PP20