Opowieść o drewnianym pajacyku ma wielką wartość wychowawczą. Autor pokazuje nam, jak długa i trudna jest droga do stania się dobrym człowiekiem, lecz jednocześnie udowadnia, że jest to możliwe, jeżeli tylko posłuchamy dobrych rad i będziemy chcieli. Wróbelki z wielkim zainteresowaniem wysłuchały historii drewninego pajacka i zapamiętały jej morał: że kłamstwo nie popłaca!!!