• rozwijamy kompetencje matematyczne,
  • utrwalamy cyfry i znaki matematyczne,
  • dodajemy i odejmujemy,