Celem zajęć było poszerzanie wiedzy dzieci o nazwy zwierząt żyjących na świecie, w tym w polskich lasach, na łące, polach oraz wdrażanie do poszanowania zwierząt i ich miejsca zamieszkania.