Muzyka jest naturalnym sposobem wyrażania uczuć i emocji. Słuchanie jej kształci wrażliwość, a umiejętność gry na instrumentach wzbogaca możliwość dzielenia się tym, co trudno ująć w słowa. Wspólne wykonywanie muzyki wymaga od dzieci koncentracji i zespołowego dążenia do osiągnięcia zamierzonego efektu, a także rozwija aktywność twórczą i wyobraźnię. Wróbelki też postanowiły stworzyć własną orkiestrę. Wykonały własne instrumenty, a później akompaniowały sobie nimi do znanych i ulubionych piosenek.