Łączenie sylwet zwierząt ze zdjęciami ich domów i pokarmów – Wiem wszystko o zwierzętach. – obejrzyj film – proszę wejść na poniższy link:

Rodzic układa na stole zdjęcia: krowy, kury, konia, psa, oraz napisy: obora, kurnik, stajnia, buda. Dziecko układa sylwety zwierząt (jedna pod drugą) i podaje ich nazwy. Następnie dopasowuje i układa obok karteczki z nazwą ich domów. Następnie układa obok zdjęć zwierząt obrazki przedstawiające pokarmy zjadane przez zwierzęta gospodarskie. Uważnie oglądnij

            Praca plastyczna  – Zwierzęta na wsi.

Dziecko lepi z plasteliny sylwety zwierząt z wiejskiego podwórka. Wykonuje także inne elementy wiejskiego krajobrazu (np. płot, koryto dla świnek, staw dla kaczek, drzewa, kwiaty), według własnych pomysłów. Praca może mieć charakter przestrzenny lub zostać wylepiona na kartce papieru.

Baw się dobrze!