Tym razem w ramach projektu określaliśmy położenie przedmiotów w przestrzeni, utrwalaliśmy figury geometryczne oraz pojęcie symetrii a także tworzyliśmy ilustracje według kodów.