Serdecznie dziękujemy za włączenie się do akcji “Opatrunek na ratunek”, za kształtowanie w dzieciach wrażliwości emocjonalnej, dzielenia się z potrzebującymi. Dziękujemy.