Gazeta to coś, co po przeczytaniu leży sobie w każdym domu i zawadza albo jest wyrzucana do kosza. A nie musi tak być, o czym przekonały się Wróbelki. Podczas kolejnych zabaw gazety posłużyły do rozwijania sprawności ruchowej. Dzieci kształciły motorykę małą, koordynację wzrokowo-ruchową, ćwiczyły skoczność, zwinność, równowagę, uczyły się reagować na polecenia i sygnały umowne. Gazety po raz kolejny okazały się wspaniałą i atrakcyjną pomocą do codziennych zabaw i ćwiczeń!